Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Руски дипломат гостува в Шуменския университет

  Първият секретар в посолството на Руската федерация в България и представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация Роберт Шестаков бе на посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” днес .

  Дипломатът разговаря с ректора на университета проф. д.и.н. Георги Колев. На срещата присъстваха зам.-ректорите доц. д-р Стефка Калева и доц. д-р Наталия Павлова, ръководителят на катедра „Руски език” проф. д-р Елена Стоянова и проф. д-р Валентина Аврамова – председател на Дружеството на русистите в Шумен и ръководител на Центъра по русистика.

  Обсъдени бяха теми за сътрудничество и съвместни програми в областта на образованието и възможности за активизиране дейността на Центъра по русистика в Шуменския университет.

  Гостът представи кампанията за набиране на български кандидат-студенти за безплатно обучение в Русия. Одобрената квота за България е 300 души, стартът на кампанията е 15 ноември. Ще има прием в хуманитарни и технически специалности, в образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и в образователно-научната степен доктор.

  Публикувано на 09/11/2016