Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Сабина Василева с отличие от Фондация „Еврика“

    Сабина Василева – студентка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, бе отличена от Фондация „Еврика“ с награда и стипендия на името на акад. Георги Наджаков за постижения в овладяването на знания в областта на физиката. Наградата се присъжда за обучението на Сабина Василева в ОКС бакалавър специалност „Медицинска физика и радиоекология“. Тя е носител и на Наградата на Ректора за 2017 г. В момента се обучава в магистърска програма Медицинска физика, специалност Физика.

    Церемонията за връчване на сертификати за стипендии на Фондация „Еврика“ на студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката се състоя на 12.01.2019 г. в Националния политехнически музей в София. Сертификатите бяха връчени от Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество. Гости на тържеството бяха още: Таня Михайлова – зам. министър на образованието и науката; проф. Иван Димов – съветник на Министъра на образованието  и науката;  проф. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“; проф. Георги Михов – ректор на ТУ – София; проф. Виктор Златков – ректор на МУ – София; проф. Борислав Беджев от  Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и председател на Общински съвет – Шумен; декани и зам. декани от университетите на стипендиантите; членове на специализираните комисии за определяне на стипендиантите; членове на Съвета на Фондация „Еврика“; общественици от партньорски организации и студентски съвети.

    Вече двадесет и девет  години Фондация „Еврика” предоставя  стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев.

    Публикувано на 14/01/2019