Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Съобщение на ръководството на Шуменския университет

  Заради тенденциозни изказвания на проф. Румен Ваташки, с които опетнява името и авторитета на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, ръководството на висшето училище съобщава следното:

  От 1 март 2017 г. катедра „Теология” остава в намален числен състав, което е в несъответствие с член 26 „д” от Закона за висшето образование. През последната година нееднократно ректорът на висшето училище е настоявал да бъде обявен конкурс за преподавател, но ръководителят на катедрата доц. Стефан Стефанов се противопостави на тази идея. Това наложи членовете на катедра „Теология” да бъдат прехвърлени в катедра „История и археология”. Така не се нарушава нито организацията, нито управлението и качеството на учебния процес.

  Към този момент в специалността „Теология” се обучават общо 36 студенти (I курс – 10, II курс – 10, III курс – 7, IV курс – 9 ).

  С протокол № 2/04.02.2015 г. Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства към Националната агенция по оценяване и акредитация постави оценка 4,63 от максимална 10 при програмната акредитация на професионално направление 2.4 „Религия и теология” за Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Теология”. Това лиши Шуменския университет от възможността да обучава по магистърска и докторска програма в това направление.  Ръководството на катедра „Теология” в лицето на доц. Стефанов не положи никакви усилия да изпълни пълноценно препоръките на НАОА и да укрепи катедрата и обучението по направление „Религия и теология” с хабилитиран състав на първи основен трудов договор.

  Публикувано на 30/03/2017