Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Съобщение за специалност Туризъм

    Студентите от I курс, специалност Туризъм, за учебната 2017/2018 година ще се обучават в Шумен, гласи заповед на ректора на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Причината е в постановление на МС № 64, обнародвано в бр. 24 на “Държавен вестник” и намаления с 50 % прием на студенти на специалност Туризъм.

    Студентите от II, III и IV курс на същата специалност ще продължат обучението си в гр. Варна за учебната 2017/2018 г. при условията, по които са приети.

    Публикувано на 10/04/2017