Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Състезание по икономика на тема „Промените в съвременната икономика и възможностите на България“

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Факултетът по математика и информатика, Катедра „Икономика и математическо моделиране“ и Съюзът на икономистите в България организираха на 3 декември 2019 г. състезание по икономика на тема: „Промените в съвременната икономика и възможностите за България“.

    Състезанието не е със състезателен характер. Всички участници – студенти от специалност Икономика, 3 и 4 курс, и от магистърските програми по икономика, са удостоени с грамоти за участие. Докладите се публикуват в годишен сборник студентски публикации на катедра “Икономика и математическо моделиране”.

    Публикувано на 03/12/2019