Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Състезание по икономика на тема: „Промените в съвременната икономика и възможностите за България“

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Факултетът по математика и информатика, Катедра „Икономика и математическо моделиране“ организират състезание по икономика на тема: „Промените в съвременната икономика и възможностите за България“. Съорганизатор е Съюзът на икономистите в България.

    Състезанието ще се проведе на 3 декември 2019 г. от 13 часа в зала 309 в Корпус 1 на Университета.

    Публикувано на 19/11/2019