Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Състезание по икономика

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Факултетът по математика и информатика и Катедра „Икономика и математическо моделиране“ организират състезание по икономика на тема: „Стимулиране и рискове в икономическото развитие“. Съорганизатор на състезанието за 2018 година е Съюзът на икономистите в България.

  Участници в състезанието могат да бъдат студенти, обучаващи се в Шуменския университет. Всеки автор може да участва в състезанието индивидуално или в екип само с една разработка (доклад). Трите най-добри разработки ще бъдат отличени. Всички доклади, които отговарят на изискванията, ще бъдат включени в сборник със студентски научни публикации.

  Крайният срок за изпращането на докладите е 25 ноември 2018 г. на електронен адрес slavena.stoyanova@shu.bg.

  Заключителният етап на състезанието ще се проведе на 4 декември 2018 г. от 10:30 часа в зала 309 на Корпус 1.

  Публикувано на 23/11/2018