Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Сборникът от конференцията „Езикът в координатите на масмедиите“ – в журнал „Медиалингвистика“

  На уебсайта на международния индексиран журнал „Медиалингвистика“ вече е публикуван сборникът с материалите от І-вата международна конференция „Езикът в координатите на масмедиите“, която бе проведена през септември във Варна. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е един от организаторите на форума, заедно с Петербургския държавен университет и Комисията по медиалингвистика към Международния комитет на славистите.

  Изданието е посветено на проблемите на функционирането на славянските езици в журналистическата практика, в сферата на PR – а и рекламата. Включени са текстове на английски, руски и български език на учени от 14 държави. Шуменският университет е представен с 29 доклада, 5 от които са на докторанти.

  Изданието е предназначено за широк кръг изследователи на проблемите на масовата комуникация, специалисти по PR и реклама, практикуващи журналисти. Сборникът е достъпен на адрес http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html .

  Публикувано на 10/12/2016