Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Седми академични Рождественски четения

    Седмите академични Рождественски четения ще се проведат на 14 декември в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Организатори са Факултетът по хуманитарни науки, катедра “История и археология” и Научният център “Преславска книжовна школа”.

    Четенията ще бъдат открити в 9 часа, в зала 219 на Корпус 1. В 9,30 часа Емил Христов от Центъра за проучване на нови религиозни движения-София, ще изнесе лекция на тема: “Младите хора и съвременните зависимости”.

    Програма

    Публикувано на 14/12/2017