Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Седми студентски краеведски четения

  Годишните четения на Студентското краеведско дружество при Факултета по хуманитарни науки се състояха в края на месец май. И тази година в дейността на Дружеството взеха участие чуждестранни студенти, обучаващи се в Шуменския университет по програма “Еразъм”. Инициатор и организатор на четенията е гл. ас. Красимира Колева, научен ръководител на Студентското краеведско дружество.

  Изследванията на 14-те участници бяха докладвани в направленията: Шуменският край, Езикът на традиционната култура на изток от ятовата граница, Terra balcanica, terra orientalis, terra mediterranae и Terra slavica: Polonia Тематичен акцент в програмата на тазгодишните четения бе трапезата като маркер на родния край.

  Жури в състав: Марияна Петкова от Отдел „Краезнание” на Регионалната библиотека – традиционен домакин на събитието, Веска Ламбова и Малуш Малушев от Дружеството на краеведите „Георги Джумалиев” – Шумен и Светлин Великов от IV БФ, председател на Студентското краеведско дружество, награди най-добре представилите се млади изследователи: Веселин Иванов (IV БФ) за презентацията му, посветена на родното му село Могила, Новопазарско, Йозлем Искренова (II БФ) за проучването на езика на традиционната кухня в родното й село Бяла река, Шуменско и Салих Бердиев (студент англицист по „Еразъм”) за презентация, посветена на родния му Туркменистан, представена на коректен руски език. Студентките русистки от Лодз Емилия Шевчик и Каролина Вядеркович бяха отличени за тема, посветена на традиционната полска кухня, а Ангелика Буххок (Музикална педагогика) и Кинга Патер (РФ) от Бидгошч – за мултимедийната презентация „Полската филмова музика”.

  В дискусията участваха и редовни слушатели от шуменското гражданство, краеведи и учени.

  Студентските разработки постъпват в научния архив на Катедрата по български език и в Отдел „Краезнание” на Регионалната библиотека, където са свободно достъпни.

  Публикувано на 08/06/2014