Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Учебно-практически семинар

    Учебно-практически семинар за студентите от магистърската специалност Екологични биотехнологии и контрол на храни ще проведе Лабораторията по микробиология на Факултета по природни науки, съвместно с фирма Проген ООД, на 27 и 28 ноември в Ректората на Шуменския университет..

    Фирмата е основана през 2005 г. и е специализирана в извършването на молекулярно-генетични изследвания и издаване на експертни заключения. 

    Очаква се да бъде подписан и договор за взаимно сътрудничество между двете научно-изследователски звена.

    Публикувано на 25/11/2014