Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар “Класически PCR и real-time PCR анализ” а

  От 29 февруари до 2 март в Ректората на Шуменския университет ще се състои учебно-практически семинар за студентите от магистърската специалности Екологични биотехнологии и контрол на храни и Екология на микроорганизмите, биотехнологии – пречистване и контрол.

  Събитието се организира от Лабораторията по микробиология на Факултета по природни науки, съвместно с фирма Проген ООД, специализирана в извършването на молекулярно-генетични изследвания и издаване на експертни заключения.

  Теоретичната част (класически PCR и real-time PCR анализ) през трите дни на семинара започва в 9.30 часа. Лектори са проф. Цветеслава Игнатова-Иванова, проф. Радослав Иванов и д-р Мая Кичева.

  Началният час на демонстрациите е от 13.00 ч.

  Публикувано на 04/04/2016