Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Семинар на тема „Как да търсим работа?” в Шуменския университет

    Семинар на тема „Как да търсим работа?” ще се проведе на 26 октомври в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Организатори са Центърът за кариерно развитие, Агенцията по заетостта и дирекция „Бюро по труда” в Шумен.

    Кариерният ден на университета ще се състои от 13 часа в зала 309 в Корпус 1.

    Публикувано на 24/10/2016