Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар „Орф-Шулверк” в Педагогическия факултет

  Катедрата по музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство на Педагогическия факултет организира поредния семинар по системата „Орф-Шулверк” на тема  „Музикални картини с движение, говор и ритъм”  .

  В семинара ще вземат участие базови учители и студенти от специалностите Педагогика на обучението по музика, Предучилищна педагогика и Предучилищна и начална педагогика.

  Тази година лектор на обучението ще бъде Даниела Желязкова-Видев – преподавател  във френския лицей „Виктор Юго“.

  „Орф-Шулверк“ е една от най-популярните образователни концепции за музикално възпитание на деца и ученици в света. Създадена е през 20-те години на ХХ в. от бележития немски композитор и педагог Карл Орф. Главна цел на системата е леснодостъпно музикално образование, основано върху синтеза между различни видове дейности: пеене, движение, свирене, танцуване, рецитиране, творчество. Акцентът е ориентиран към стимулиране на творческия потенциал на всяко дете, което според възможностите си опознава и изследва света на музикалното изкуство.  Посветените на тази концепция твърдят, че „Шулверк е щастие – свобода да пееш, да се смееш, да танцуваш, да създаваш”.

  Обучението ще се проведе на 10 юни от 9.30 ч. до 16.30 ч. във физкултурния салон на Педагогическия факултет. 

  Публикувано на 04/06/2016