Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Семинар „Жаргонизация на езика”

  Центърът по русистика и катедра „Руски език” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организират втори научно-образователен семинар по спечелен проект към фонд „Русский мир“ на тема: „Жаргонизация на езика“. Той ще се проведе на 25 ноември от 10 часа в Актовата зала на Корпус 2.

  Семинарите са предназначени за учители и преподаватели по руски език, студенти и ученици, а също любители на руската култура.

  Събитието ще започне с награждаване на победителите в ученическия конкурс за есе „Екология на природата, езика и душата“. Сред тях е Стефан Ненчев, който вече е студент в първи курс, специалност „Приложна лингвистика”.

  В програмата са предвидени доклади на преподавателите от катедра „Руски език”. Първият доклад е посветен на съвременния жаргон и влиянието му върху състоянието на руския език („Современный жаргон и его влияние на состояние русского языка“ – проф. д-р Елена Стоянова). Ще бъде дискутирана и една от интересните съвременни теми, посветени на жаргонизацията на езика –  жаргонът като средство за общуване в сферата на информационните технологии („Жаргон как средство общения в сфере информационных технологий“ – докторант Дияна Николова). В последния доклад ще бъдат разгледани различните гледни точки относно включването на жаргона в учебното съдържание при преподаването на чужд език („Жаргон и проблемы преподавания русского языка“ – гл. ас. д-р Ирена Петрова).

  Семинарът ще завърши с интерактивна игра, посветена на руския жаргон и връчване на сертификатите на участниците.

  Публикувано на 22/11/2017