Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Сертификационна сесия за проверка на всички нива на владеене на руски език