Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Сертификационна сесия за проверка на всички нива на владеене на руски език

    Публикувано на 15/10/2020