Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Сертификат за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“

    Програмата на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт присъди на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Сертификат за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ (Erasmus Charter for Higher Education ЕСНЕ). Проектното предложение под номер 101011609-SHU по покана EACEA-03-2020-1 е оценено с максималния брой точки. Уведомлението за това е до Ректора на Университета от Ванеса Дебаяс-Сайтън, ръководител на звено.

    Сертификатът за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ (Erasmus Charter for Higher Education) определя основните принципи и минималните изисквания, които висшите училища трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на дейности през целия следващ програмен период. Притежаването на ECHE е необходимо условие за всички висши учебни заведения, които желаят да участват в мобилността за обучение на хората и/или сътрудничеството за иновации и добри практики в периода 2021-2027 г.

    Публикувано на 14/01/2021