Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шеста международна научна конференция “Географски науки и образование”

    На 15 декември 2017 г. Катедрата по география, регионално развитие и туризъм на Факултета по природни науки беше домакин на Шестата международна научна конференция “Географски науки и образование”. В научния форум взеха участие 33 автори, от които 19 представители на чуждестранни академически институции от Албания, Македония, Португалия, Украйна, Русия и Перу.

    В програмата на онлайн конференцията бяха включени 20 доклада, които тематизират новите тенденции и добри практики в географското, икономическото и социалното развитие на туризма; глобалните и регионалните проблеми в образованието по география; иновациите и устойчивото развитие на икономиката на регионите и териториалните общности.

    Материалите от конференцията ще бъдат публикувани във февруарския брой на електронното научно списание SocioBrains.

    Публикувано на 15/12/2017