Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Шести студентски краеведски четения с международно участие

  На 4 юни в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен започнаха шестите ежегодни четения на шуменските студенти краеведи. Тази година в тях за пореден път се представят чуждестранни студенти филолози, които се обучават в Шуменския университет.

  Четенията се организират от Студентското краеведско дружество – Шумен с научен ръководител Красимира Колева. Чрез текст, звук и картина над 20 второкурсници от специалността Българска филология показват лично събраните на терена факти за населението, езика и традиционната култура на родното си място. Проучванията за Шуменския край заемат централно място в програмата. Тематиката отразява езиковото, етническото и конфесионалното разнообразие и съжителство по българските земи.

  Чуждестранните студенти слависти са от партньорския университет в Бидгошч, Полша.

  По традиция четенията са журирани от специалистите в отдел „Краезнание“ на Регионалната библиотека, в чиято картотека постъпват студентските разработки.

  Тази година награди предоставя и представителството на Европейската комисия в Шумен, което подкрепя и тази изява на Дружеството.

  За участие в дискусиите са поканени всички, които се интересуват от проблемите на краезнанието.

  Публикувано на 04/06/2013