Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменски регионален клон на географите

  Първата консултативна среща между ръководството на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти и представители на географската колегия в област Шумен бе проведена през лятото в Шуменския университет. Тогава се оформи идеята за учредяването на шуменски регионален клон.

  В осъществяването й се включиха активно всички членове на Катедрата по география и методика на обучението по география на Факултета по природни науки. В резултат на това, през месец октомври, Асоциацията успя да открие своя местна структура в СОУ „Сава Доброплодни“ – Шумен.

  Първостепенна цел на браншовата организацията е издигане имиджа на българската география като най-важен фундамент за балансирано регионално развитие и ефективна регионална политика. Нейните учредители вярват, че основни гаранти за пространствената грамотност на българското общество са училищното географско образование и възпитание в дух на уважение към българското национално пространство, неговите природни богатства и културно наследство.

  Новоучреденият регионален клон се присъединява към „голямото географско семейство“ на клоновете в Хасково, Сливен, Ямбол, Смолян, Пазарджик, Бургас, Благоевград, Перник, Плевен, Стара Загора, Видин и Кюстендил.

  Публикувано на 17/11/2014