Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет бе домакин на II-ия регионален конкурс по статистика

  Финалният етап на II-ия регионален конкурс по статистика се проведе днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Той се организира от Факултета по математика и информатика и отдел „Статистически изследвания”-Шумен. Темата му бе „Науката и образованието във фокуса на статистиката”. Гости на събитието бяха зам.-ректорът доц. д.п.н. Наталия Павлова и заместник-деканите на ФМИ доц. д-р Радостина Янчева и доц. д-р Корнелия Тодорова.

  До заключителния етап бяха допуснати презентациите на Едиз Хасанов, Милена Минева и Доротея Георгиева – дванайсетокласници в Професионалната гимназия по икономика-Шумен, и на студентите Биляна Иванова, Трифон Станчев, Георги Димитров, Петър Петров и Цветелина Найденова.

  Разработките бяха оценявани от жури в състав: Светла Кръстева и Елена Михалева от отдел „Статистически изследвания”, доц. д-р Павлина Йорданова, преподавател във ФМИ, и Ирина Илиева, преподавател в Професионалната гимназия по икономика. Критериите на журито бяха свързани с формулировката на тезата, заключението и препоръките, правилно използване на данните и избор на подходящи методи за анализ, оформление, представяне, оригиналност и коректно посочване на източниците на информация.

  Първо място сред студентите зае Георги Димитров, II курс, специалност „Софтуерно инженерство”, магистър, с тема „Тенденции на образованието в докторантура в България за периода 2010-2016 г.  При учениците на първо място бе класирана Доротея Георгиева, която е работила по темата „Разходи за образование в България за периода 1998-2015 г. и основни параметри и политики”.

  Всички присъстващи участваха във викторина, свързана с образованието.

  Публикувано на 15/12/2016