Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет е домакин на конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е домакин и съорганизатор на Първия източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици (FILPV) и XXVI-та годишна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) под надслов Изучаване и преподаване на езици: Изграждане на мостове към бъдещето”.

  Конгресът ще се проведе от 22 до 25 юни. Той е уникален по рода си за нашата страна – за първи път събира представители на различните езикови асоциации. Ще участват над 120 изследователи, преподаватели и учители по чужди езици от 35 страни, както и студенти от различни университети. Те ще обсъждат актуални проблеми на чуждоезиковото и родноезиковото обучение. Заседанията ще се провеждат на 5 работни езика – английски, немски, френски, руски и български.

  Пленарните заседания на 22 юни ще се проведат в заседателните зали на хотел “Черно море” във Варна. Пленарни доклади ще изнесат авторитетни учени от САЩ, Великобритания, Израел, Холандия, Италия, Австралия, Бразилия, Турция, България и други страни. Заседанията по секции ще протичат  в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  По време на конференцията ще бъде уредена изложба на книги, учебници и други учебни материали от световни и български издателства.

  Пълна информация за събитието може да бъде намерена на уебсайта на БАПА: http://www.betaiatefl.org.

  Публикувано на 30/05/2017