Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет е домакин на международен научен форум в областта на филологията

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е домакин на Международен научен симпозиум на тема „Екология на езика и съвременна комуникация“. Конференцията ще се проведе на 26 – 29 април 2018 г. в СОК „Камчия“.

  Актуалната тематика ще събере в България повече от 100 участници –  водещи изследователи и преподаватели-русисти от България, Русия, Украйна, Казахстан, Беларус, Чехия, Полша, Македония, Румъния, Сърбия, Китай и Япония.

  В симпозиума се предвижда работа по различни тематични направления, свързани с проблемите на екологията на езика и с актуалните въпроси на съвременната лингвистика и дидактика. Пленарен доклад „Лингвистиката и здравият смисъл“ ще представи световноизвестният русист проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, Doctor honoris causa на Шуменския университет и един от първите ръководители на Катедрата по руски език.

  Международният симпозиум е част от юбилейните мероприятия, посветени на 45-годишнината на русистиката в Шуменския университет. Форумът се провежда в рамките на международния научен проект на висшето училище към фондация „Русский мир“, а съорганизатор на конференцията е Дружеството на русистите в България.

  Публикувано на 23/04/2018