Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Шуменският университет е съорганизатор на международна конференция за руския език и култура

    Научно-методическа конференция на тема „Руското слово в Карпатско-Дунавско-Балканското пространство” ще се проведе от 24 до 27 ноември. Форумът ще бъде в румънската столица Букурещ. Нейни организатори са Букурещкият университет, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и Румънската асоциация на преподавателите по руски език и литература.

    В научния комитет на конференцията Шуменският университет е представен от трима учени – зам.-ректора доц. д-р Стефка Калева, проф. д-р Елена Стоянова и хон. проф. д-р Валентина Аврамова.

    При откриването приветствено слово от името на Ректора към конференцията ще отправи проф. д-р Елена Стоянова.

    Публикувано на 23/11/2016