Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Шуменският университет е съорганизатор на национална научна конференция

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и народното читалище „Добри Войников 1856” са съорганизатори на национална научна конференция с международно участие на тема „Приносът на възрожденците за читалищното дело”. Форумът ще се проведе от 18 до 20 октомври в Шумен и е по случай 160-та годишнина на народното читалище „Добри Войников 1856” и 45-та годишнина на Шуменския университет.

    Откриването на конференцията е утре в 13 часа в читалищната сграда. От името на университета приветствие ще поднесе председателят на Общото събрание доц. д-р Юрий Проданов.

    Изследователи от цялата страна ще изнесат 25 доклада, които ще бъдат издадени в сборник. В рамките на конференцията ще бъде представена книгата „Българските възрожденски театрали” от Къна Бойчева.

    Публикувано на 17/10/2016