Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” с грамота от Държавния архив

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и ръководителят на студентския клуб по архивистика „Иван Дуйчев” проф. д-р Росица Ангелова получиха благодарствени грамоти от отдел „Държавен архив”-Шумен за дългогодишна и ползотворна съвместна дейност. Те бяха връчени от началника на отдела Антония Панева на тържество по повод 65 години от създаването на държавните архиви в България. Студентите от клуба по архивистика взеха участие в инициативата Ден на отворените врати. Те имаха възможност да се запознаят с основните цели и задачи пред архива, с новата информационна система и проектите за дигитализация на архивното богатство и да разгледат тематичната изложба.

    „Указът от 10 октомври 1951 г. поставя началото на нов начин за съхраняване на историческата ни памет. Архивите в България подбират, проучват, регистрират и съхраняват цялата важна документация на държавни, областни и общинска учреждения и организации, както и на значими личности, за да може тази информация да се предоставя за ползване от гражданите. Така се осъществява демократичното ни право на информация, в това число и на документната информация за миналото. Затова националният архивен ресурс е съществена част от историческото наследство на всяка държава и неговото съхранение, професионално представяне и популяризиране е важен обществен приоритет и сериозна отговорност и задължение на всички Вас”, се казва в поздравителния адрес на ректора на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев.

    Публикувано на 11/10/2016