Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” удължава срока за записване

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” информира, че удължава срока за записване на класираните кандидат-студенти след първо класиране до 16 юли, събота, включително.

    Документи се приемат в Центъра за кандидатстудентска дейност в Шумен. Работното време е от 8,30 до 14 часа.

    Публикувано на 13/07/2016