Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Шуменският университет и Ротари клуб-Шумен партньори в проект

    От 9 септември 2019 г. Ротари клуб-Шумен в партньорство с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ започва реализация на проект по обучение по Метода на Образованието на Теория на Ограниченията. Методът е създаден от д-р Елияху М. Голдрат. Прилага се успешно в над 20 страни в 6 континента и е оказал ефект в развитието на над 8 милиона деца. Той дава възможност да се въздейства положително върху желанието и мотивацията за учене като обвързва учебната програма с реалните нужди на децата чрез конкретни и приложими веднага практически инструменти.

    45 учители от област Шумен ще имат възможността да започнат да използват инструментите на Метода в часовете си още от самото начало на новата учебна година. В края на обучението ще бъдат подбрани и група фасилитатори, които да продължат обученията по Метода сред свои колеги в цялата страна, обменяйки опит и на международни конференции.

    Методът се прилага в области като решаване и предотвратяване на конфликти, лидерство, медиация между връстници, родителство, зависимости от алкохол и наркотици, учене при деца със специални образователни потребности. За обучението са осигурени преподаватели от гр. Гданск, Полша, със съдействието на Ротари клуб в САЩ.

    Публикувано на 09/09/2019