Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет отбеляза Патронния си празник

  Патронния си празник отбеляза днес Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”. Тържеството започна с Благослов на патрона, прочетен от Йълдъз Муса, I курс, специалност Българска филология, и поднасяне на цветя на признателност пред Свитъка-паметника. Поздравителни адреси към академическата общност отправиха кметът на община Шумен Любомир Христов, областният управител проф. Стефан Желев, проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училика в Република България и ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”, ръководството на Драматично-кукления театър “Васил Друмев” в Шумен.

  “Трябва да се гордеем с името на нашия патрон и всеки ден достойно да го отстояваме”, заяви в словото си ректорът проф. д.и.н. Георги Колев. Той съобщи още, че тази година Светият синод е започнала процедур по канонизация на патрона на Университета Епископ Константин Преславски. Предложението е на декана на Факултета по хуманитарни науки проф. д-р Веселин Панайотов, подкрепено от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

  Проф. Колев удостои със знанието Почетен професор на Шуменския университет доц. д-р Стоян Танев за съществения му принос за издигане, утвърждаване и популяризиране на името на университета.

  Връчени бяха и Наградите на ректора за 2016 г.

  Специалната награда получи Научният център „Преславска книжовна школа” по случай 40 години от създаването си. Прие я ръководителят й проф. д-р Веселин Панайотов.

  Наградата на ректора за 2016 г. за преподавател получи проф. д.физ. н. Диана Кюркчиева от Факултета по природни науки. „Приемам тази награда с голямо вълнение и признание. Тя означава много за мен, защото идва от институцията, за която работя вече почти 40 години. През целия си професионален път съм била горда, че принадлежа към академическия състав  на Шуменския университет и с всички свои дейности съм се опитвала да издигам неговия национален и международен престиж. Защото във всяка научна статия фигурира не само името на автора, а и институцията, към която принадлежи, а когато списание Nature прави своя годишен рейтинг в данните му не фигурира Диана Кюркчиева, а Шуменски университет. 

  Уважаеми колеги, убедена съм, че постиженията на всеки от нас не биха били възможни без отличните условия за работа и творческа дейност, които имаме в нашия университет, с които сме свикнали и затова вероятно не забелязваме. Това заключение правя въз основа на сравнение с много български университети, където нашите колеги губят много време и енергия за елементарни и прозаични проблеми. Считам, че добрата административна организация в Шуменския университет е важно условие за високото ниво на учебна и научноизследователска дейност. Затова всички ние, преподаватели и студенти, трябва да се гордеем с това, че сме част от неговата академична общност. 

  Признавам, че съм удовлетворена от това, че през годините успях да мотивирам колегите от астрономическия екип да се включат в разработването на мои идеи, проекти и инициативи, благодарение на което постигнахме резултати, от които дори и ние сме изненадани – в последните години нашата научна продукция надвишава по количество и качество тази на колегите от Софийския университет. Затова тази награда е колкото индивидуална, толкова и колективна. Благодаря сърдечно и на колегите, които ме номинираха.

  Що се отнася до финансовото изражение на тази награда, бих искала да го даря за закупуване на оборудване на Астрономическата обсерватория. Тя не само е една от най-добрите реклами на университета, но е залог и за бъдещо повишаване на неговия престиж, защото е най-добрата университетска обсерватория в Българияи региона”, заяви проф. Кюркчиева.

  Наградата на ректора за 2016 г. за студент е за арт група „СХМЕЯ” от Педагогическия факултет, а наградата на Академическия съвет – за Сунай Алиев, I курс магистърска програма Информатика – Софтуерно инженерство, от Факултета по математика и информатика.

  Денят на Университета продължи със спортен празник – демонстрации на бойни изкуства, състезания по футбол, баскетбол, волейбол, дартс и теглене на въже, забавни щафети, народни танци. Организатор на атрактивните състезания бе катедрата “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогическия факултет и студентите от II курс, специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”.

  Публикувано на 19/05/2017