Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет със сертификат за членство в EURAS

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” получи сертификат за членство в EURAS (Eurasian Universities Union).

    94 университета от Европа и Азия са включени в международната  организация, която тази година отбелязва 9 години от създаването си. Сертификатът за Шуменския университет е издаден по този повод и е подписан от основателя на EURAS д-р Мустафа Айдън.

    Публикувано на 12/06/2017