Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет се включи в VІ-ия Международен фестивал на студентите, изучаващи руски език

  200 студенти от Европа и Азия участваха в VІ-ия Международен фестивал на студентите, изучаващи руски език, „Друзья, прекрасен наш союз!“, който се проведе от 11 до 16 септември в СОК „Камчия”. Сред тях за трета поредна година беше отборът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, подготвен от преподавателите от Катедрата по руски език проф. Елена Стоянова, ас. Татяна Терзиева и ст.преп. Христина Христова. Капитан на шуменския отбор бе студентката от ІV курс БЕРЕ Есин Ахмед, отборът се казваше: Шумные и Умные, девизът беше: Криком сердце вам пронзим, шумом, смехом заразим! и включваше още студентите Николай Николов (ІІ РФ), Мария Григорова (ІІІ АЕРЕ), Кезбан Насуфова (ІІ АЕРЕ), Сечкин Ремиз (ІІ АЕРЕ), Росен Мутафов (ІV БЕРЕ), Яница Йовчева (ІІ АЕРЕ), Женя Димитрова (ІІ РФ).

  Фестивалът започна с вечер под надслов „Возьмемся за руки, друзья!“, на която всеки отбор представи страната, града и университета си с рекламни материали, сувенири, ястия от националната кухня. Тържественото откриване бе в присъствието на генералния консул на Руската федерация във Варна С.Н. Лукьянчук, първия секретар на Посолството на РФ в България Р.Р. Шестаков, изпълнителния директор на основния организатор на фестивала фонд „Руски мир“ В.В. Кочин, президентът на съорганизатора Фонд „Устойчиво развитие на България“ Станка Шопова, зам.-ректора на Университета доц. д-р Стефка Калева, ръководителя на Катедрата по руски език проф. д-р Елена Стоянова, представители на различни обществени организации.

  Вторият ден от състезателната програма бе посветен на творчеството на великия руски поет и писател А.С.Пушкин. В поетическия конкурс по негови произведения „И пробуждается поэзия во мне…“ чудесно се представи Николай Николов от ІІІ курс РФБК със стихотворението „Мадонна“.

  Във вечерта на бардовата песен „Пой, гитара, звонкая“ шуменци изпяха шеговитата студентска песен „От сессии до сессии живут студенты весело“. В музикалния конкурс за руски народни или съвременни песни, романси и танци Росен Мутафов (ІV курс БЕРЕ) блестящо изпълни известния романс „От зари до зари“, а до него на сцената танцуваха Есин Ахмед и Женя Димитрова. В Капустник-шоу Есин Ахмед и Николай Николов с фин хумор и емоция представиха сценката „Професор и студент“.           

  Шумные и Умные достойно се представиха и във викторината, посветена на творчеството на Пушкин, в Караоке-баттл, както и в конкурса за руски пословици, поговорки и фразеологизми. Полезни за студентите бяха различните майсторски класове, като особено интересен беше лингвистичният „Тандем“ на проф. Бердичевский, в който участва Яница Йовчева от ІІ курс АЕРЕ.

  Комплексен победител във фестивала стана сборният отбор на Румъния, а всички получиха дипломи за участието си в този прекрасен фестивал.

  Студентите не само показаха постиженията си в овладяването на руския език, познанията си в областта на руската култура, умението си да работят в екип, но и завързаха сърдечни приятелства със свои колеги от Русия, Испания, Италия, Гърция, Румъния, Германия, Китай, Полша, Молдова, Турция и др.

  Публикувано на 20/09/2017