Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет се включва в кампанията за възстановяване на Голямата базилика в Плиска

    Дарение от 3 хиляди лева за възстановяване на Голямата базилика в първата ни столица Плиска ще направи Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”. Предложението е на ректора проф. д.и.н. Георги Колев. То бе одобрено днес единодушно на заседание на Академическия съвет.

    Така висшето училище се включва в националната обществена кампания за набиране на средства, нужни за възстановяване на един от най-знаковите исторически обекти в България.

    Публикувано на 30/09/2016