Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет удостоява Фикрет Индже с почетното звание Doctor honoris causa

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” удостоява бизнесмена Фикрет Индже с почетното звание Doctor honoris causa. Решението на Академическия съвет е от заседанието му на 28 октомври 2016 г. и е подкрепено от всички присъстващи членове. То бе обявено днес от ректора на университета проф. д.и.н. Георги Колев на тържествата по случай професионалния празник на металурга и 35 години от създаването на „Алкомет” АД.

    Председателят на Надзорния съвет на „Алкомет” АД Фикрет Индже и член на настоятелството на Шуменския университет е удостоен с почетното звание заради дългогодишното ползотворно сътрудничество – пример за успешно взаимодействие между бизнеса и висшето образование, спомоществователската му дейност към академичната общност и по повод годишнината на „Алкомет” АД.

    От 2011 г. на г-н Индже е присъдено званието „Почетен член на академичната общност на Шуменския университет.

    Публикувано на 03/11/2016