Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет в авторитетен международен проект

    Между 26 и 28 септември 2016 г. във Велико Търново ще се състои международна научна конференция „Войната срещу Румъния 1916/1917 г. – опит и памет“. Конференцията е финансирана по проект на фондация „Тисен“, в който участват учени от Берлинския свободен университет и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Домакин на събитието ще е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

    Според участника в проекта от българска страна, доц. д-р Стефан Минков, преподавател в Шуменския университет, конференцията е част от продължаващото вече трета година отбелязване в целия свят на 100-годишнината от Голямата война. В нея ще участват учени от Германия, България, Австрия, Румъния, Русия, Сърбия, Гърция, Швейцария, САЩ, Франция, Великобритания.

    Публикувано на 06/07/2016