Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Среща с представители на американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

    Среща с представители на американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” ще се проведе на 8 ноември 2017 г. от 10 часа в зала 312 на Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Поканени са студенти, докторанти и преподаватели.

    Програма „Фулбрайт” предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, аспиранти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификации в САЩ.

    Публикувано на 06/11/2017