Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Срещи на първокурсниците с деканските ръководства

  Традиционните срещи на първокурсниците с преподаватели и ръководствата на факултетите в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” ще се проведат на 10 септември 2018 г., както следва:

  • Факултет по хуманитарни науки – 13 часа, зала Аула, Ректорат;
  • Педагогически факултет – 13 часа, пред Корпус 2;
  • Факултет по природни науки – 13 часа, зала 316, Ректорат;
  • Факултет по технически науки – 13:30 часа, зала С5;
  • Факултет по математика и информатика – 13 часа, зала 217, Ректорат.
  Публикувано на 05/09/2018