Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Стартира кампания „Дари „стара” детска книга – отвори нови хоризонти”

    Кампания „Дари „стара” детска книга – отвори нови хоризонти” стартира катедрата „Социална работа” към Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Акцията започва днес, 3 април, и ще продължи до 15 май.

    Целта е събиране на детска и юношеска литература за изграждане на библиотека към Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар. Така Центърът ще обогати социалните услуги, които предлага на деца в риск. Очакванията са за изграждане на нови социални компетенции и умения, емоционално, ментално и когнитивно израстване на децата.

    Книги се събират в стая 100 на Педагогическия факултет и в Центъра за кандидатстудентска дейност в Ректората.

    Публикувано на 03/04/2017