Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Стартира националният конкурс „Млад икономист 2017”

  Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обяви началото на националния конкурс „Млад икономист 2017” под надслов „Гласът на младите за силна икономика!”. Темата на 13-тото издание е „Икономическото неравенство в 21 век”.

  В конкурса могат да участват ученици в средните училища, студенти – бакалавър, магистър, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29-годишна възраст.

  Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка в обем до 10 стандартни номерирани страници, включително фигурите и таблиците. Докладите трябва да са написани на български език. Срокът за предаването им е до 11 май по електронен път на адрес info@bgeconomist.bg или на хартиен носител по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски“ №108, Съюз на икономистите в България,  за конкурса „“Млад икономист-2017г.“

  Участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории,  получават парична награда. Носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност. Заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота. На участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

  Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса ще се състои на 10 юни, по повод 11 юни – Ден на икономиста.

  Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/.

  Публикувано на 27/02/2017