Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стартира проект „Студентски практики”

  Проектът „Студентски практики Фаза 1” стартира и студентите вече могат да правят своята регистрация в информационната му система – http://praktiki.mon.bg/sp.

  След като попълнят всички необходими данни в профила си, те ще имат възможност да кандидатстват за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучават.

  Готов е и графикът на срещите на екипите по проект „Студентски практики” със студентите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”:

  Факултет по природни науки

  • 26 септември 2016 г.
  • 10 часа
  • зала 202 в Корпус 1

  Факултет по математика и информатика

  • 27 септември 2016 г.
  • 13 часа
  • зала 517 в Корпус 3

  Факултет по технически науки

  • 27 септември 2016 г.
  • 13 часа
  • зала С5

  Факултет по хуманитарни науки

  • 28 септември 2016 г.
  • 11 часа
  • зала 202 в Корпус 1

  Педагогически факултет

  • 5 октомври 2016 г.
  • 11 часа
  • Актова зала в ПФ

   Проект „Студентски практики Фаза 1” е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Той приключва на 31 декември 2017 г.

  Публикувано на 20/09/2016