Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Стипендиант на фондация „Еврика“ за 2020/2021 г.

    За осемнадесета поредна година фондация „Еврика“ обяви стипендиантите си за 2020/2021 г. Сред тях е Екатерина Константинова, студентка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по технически науки, специалност Компютърни технологии за автоматизация на производството.

    Тя е утвърдена за носител на именната стипендия „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката.

    Екатерина Константинова е носител и на Наградата на Ректора за научни постижения през учебната 2019/2020 г.

    Публикувано на 10/12/2020