Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендианти на Фондация „Еврика“ за 2019/2020 г.

  За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ определи студентите, които ще получат  именни стипендии в 10 области. Право на кандидатстване за тях имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от много добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2019\2020 година.

  Сред стипендиантите за 2019/2020 година са двама представители на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“:

  За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков – Донка Аргирова, 4 курс, специалност Педагогика на обучението по математика и информатика

  За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов – Елица Станачкова, 1 курс, магистърска програма „Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол“.

  Официалната церемония за връчване на сертификатите за именните стипендии ще се състои на 12 декември 2019 г. в Националния политехнически музей в София. Почетен гост на церемонията ще бъде г-жа Мария Габриел – еврокомисар за иновации и младеж.

  Публикувано на 11/11/2019