Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година

  За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – нова стипендия;
  4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

  В резултат на постъпило целево дарение, за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии, ще определим поредния носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

  Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020\2021 година.

  Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2/от 01. 09. 2020 г. до 15. 10. 2020 г. следните документи:

  1. Формуляр по образец;
  2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
  3. 3.Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2020/2021 година;
  4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”(до 3 страници).

  Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

  Публикувано на 28/08/2020