Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Презентация на Стипендии „Фулбрайт“

    Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ организира презентация „Стипендии „Фулбрайт“ – възможности за обучение, специализации, изследователска 0507и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2021-22 г.

    Събитието е на 19 ноември 2019 г. от 10:00 часа в зала 318 на Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константни Преславски“.

     

    Публикувано на 07/11/2019