Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендиите „Гипсън“

  Студентка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Яна-Гергана Желязкова, I курс, специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, е избрана за стипендиант в дарителската инициатива „25 стипендии Гипсън”. Конкурсът се организира от Международната фондация „Свети Свети Кирил и Методий“ и „Американската фондация за България“ за студенти с високи академични постижения, чиито семейства са с ниски материални възможности.

  Стипендията се осигурява от 2004 г. от семейство Нели и Робърт Гипсън от САЩ. С над 2 млн. лв. са подпомогнати над 1 400 студенти.

  Условията към кандидатите са да са първокурсници, редовно обучение и държавна поръчка в български висши учебни заведения. Успехът от кандидатстудентски изпит и от дипломата им за завършено средно образование не бива да е по-нисък от 4,50.

  По предложение на дарителите от тази учебна година стипендията на един студент е 2 500 лева за академичната година. Ако стипендиантите отговарят на изискванията, парите се изплащат до завършване на ОКС Бакалавър.

  Публикувано на 16/12/2020