Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студент дари борд за инвалидни колички на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен

    Борд (платформа) за инвалидни колички дари на 11 юни 2019 г. Стоян Стоянов – студент IV курс, специалност “Социална педагогика” в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, на Дома за стари хора “Д-р Стефан Смядовски” в Шумен.

    По време на учебна практика в социалното заведение Стоянов разбрал за необходимостта от подобно съоръжение, убедил българи-емигранти в Англия да я закупят и предоставят и я докарал лично от Лондон до Шумен. “Сърдечно благодарим на Стоян и на доц. д-р Живко Жечев за помощта и подкрепата. Бордът ще бъде монтиран в служебния ни бус и ще бъде от полза на повече от половината наши клиенти”, обясни директорът Милена Събева.

    Така ще се подобри мобилността на социалната услуга и ще се осигури възможност трудноподвижните обитатели на Дома сигурно и безопасно да бъдат транспортирани до здравни и културни заведения, социални и други обществени институции. Дарението бе представено в присъствието на зам.-кмета по социална политика и здравеопазване в община Шумен д-р Светла Маркова, на декана на Педагогическия факултет доц. д-р Чавдар Сотиров и преподаватели от факултета.

    Публикувано на 11/06/2019