Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студент на годината 2020

  Националното представителство на студентските съвети в Република България обявява, че удължава до 4 януари 2021 г. срока за подаване на кандидатури в конкурса “Студент на годината”.

  Националният приз цели да отличи най-изявените студенти от цялата страна в четиринадесет различни категории:

  • Педагогически науки
  • Хуманитарни и социални науки
  • Стопански науки
  • Правни науки
  • Природни науки, математика и информатика
  • Технически науки
  • Аграрни науки и ветеринарна медицина 8 ) Здравеопазване
  • Спорт
  • Изкуства
  • Сигурност и отбрана
  • Чуждестранен студент в България
  • Студент – доброволец
  • Докторант на годината

  Кандидатите следва:

  • да имат успешно завършен 1 курс;
  • да нямат невзети изпити;
  • да имат редовни права на учащ (да не са прекъснали, семестриално завършили, отстранени и пр.)

  Документи се приемат на имейл адрес: student@npss.bg.

  Всички условията за участие могат да се видят на: www.studentnagodinata.eu

  Публикувано на 17/12/2020