Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студент от Шуменския университет – участник в сесия на Световния парламент на българите

    Световният парламент на българите има за цел да съдейства за осъществяване на българската национална идея и защитава правата и интересите на българите по света.

    За четвърти пореден път Варна беше домакин на редовната сесия на тази организация. Събитието се осъществи под патронажа на Българската академия на науките и изкуствата и Община Варна. На 3 и 4 ноември 200 депутати от 28 страни дискутираха въпроси и проблеми на българските общности. Сред депутатите бе Неделчо Неделчев, студент от първи курс, специалност „Археология” на Факултета по хуманитарни науки.

    Участниците във форума приеха обръщения към българското правителство и Народното събрание за увеличаване на приема и осигуряване на 1000 стипендии за обучение в средните и висшите училища в България на българчета от Македония, Западните покрайнини, Молдова и Украйна и за възстановяване на българското гражданство на българите от Македония, Западна Тракия и Западните покрайнини. Обсъдени са и възможности за откриване на български колежи в Гърция, Албания, Косово, Испания и САЩ.

    Публикувано на 07/11/2012