Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Студенти-художници получиха отличията си от Националния студентски фестивал на изкуствата – 2012

    Националният студентски фестивал на изкуствата – 2012 се организира от Югозападния университет “Неофит Рилски”. В продължение на цял месец в Благоевград се изявяваха бъдещи художници, музиканти, артисти, фотографи, дизайнери и други представители на студентското художествено творчество от цялата страна.

    Изложби от живопис, графика и скулптура представиха участниците от Югозападния университет, Националната художествена академия, Софийския университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет и Шуменския университет.

    Шуменските студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство на Педагогическия факултет Ирина Георгиева, Денислав Димитров, Вяра Черкезова, Гергана Петрова, Кремена Стефанова, Гьонюл Сеидахмед и Калина Стефанова получиха грамоти за участието си, а Деница Спасова се класира на трето място в конкурсите по изобразително изкуство.

    Публикувано на 19/12/2012