Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти и преподаватели посетиха Сдружение „Асоциация „SOS – жени и деца, преживели насилие”

  Студенти и преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” посетиха днес Сдружение „Асоциация „SOS – жени и деца, преживели насилие” в Нови пазар и функциониращия към нея Център за обществена подкрепа. Поводът е Световният ден на социалната работа.

  В Деня на отворените врати за Асоциацията и Центъра директорът г-жа Мария Христова представи дейността им пред първокурсници от специалността „Социални дейности” и преподаватели от катедра „Социална работа” в Педагогическия факултет.

  На Световния ден на социалната работа е посветен и конкурсът за есе на тема „Насърчаване на общността и устойчивостта на околната среда”. Обемът им трябва да е до 5 страници и се приемат до 25 март на e-mail: r.mihaylova@shu.bg. Класираните от първо до трето място есета ще бъдат издадени на 1 април в електронното индексирано, реферирано и с импакт фактор списание www.sociobrains.com.

   

  Публикувано на 21/03/2017