Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студенти и ученици празнуваха заедно

    На 10 декември 2019 г. студентите от специалност „Приложна германистика“ посрещнаха в корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ученици от шуменските училища – СУ „Сава Доброплодни“ и ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“

    Срещата бе по повод предстоящите празници и учениците научиха нови неща, чуха и опитаха от аромата и вкуса на немската Коледа. Представени бяха традиционни обичаи, предмети, стихове и песни, а отговорилите правилно на въпросите от подготвената викторина получиха награди. Учениците имаха възможност сами да изработят коледна украса и да опитат типични немски коледни сладкиши, част от които бяха приготвени от студентите от 3-ти курс.

    Публикувано на 12/12/2019